Ohjaaja-koulutus

sivuttain_vihrea

Koulutus Feldenkrais-ohjaajaksi kestää noin 4 vuotta. Koulutus on monipuolinen kokemuksellinen prosessi, jossa opiskelija kehittyy itse kehollisena oppijana, liiketottumusten huomioijana ja kasvaa rooliinsa Feldenkrais-ohjaajana.

Feldenkrais-ohjaajalla on takanaan nelivuotinen koulutus. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena 2–4 lähijaksona vuodessa. Opiskelu pohjaa kokemuksellisuuteen, jonka kautta opintojaksoilla opiskellaan anatomiaa, pedagogiikkaa, Feldenkrais-tuntien rakennetta ja kosketus- ja ohjaustekniikkaa. Jaksojen välillä suoritetaan etätehtäviä ja käytännön harjoittelua.

Kahden vuoden opintojen jälkeen, näyttökokeen suoritettuaan, ohjaajaopiskelijat voivat opettaa Awareness Through Movement -tunteja ryhmille.

Ohjaajaopinnot päättyvät toiseen näyttökokeeseen, jonka hyväksytysti suoritettuaan ohjaaja on valmis ohjaamaan oppilaitaan kosketukseen perustuvilla Functional Integration -tunneilla.

Yksityisten kouluttajien järjestämiä koulutuksia ja jatkokoulutuksia valvoo International Feldenkrais Federation (IFF)
IFF Public Website.

Eurotab-sivusto (European Training and Accreditation Board EUROTAB) www.eurotab.org pitää yllä luetteloa Euroopassa alkavista ja käynnissä olevista koulutuksista.

Suomea lähinnä olevat koulutukset järjestetään Ruotsissa. Suomessa ei ole Feldenkrais-kouluttajia, kouluttajaksi eli ohjaajakoulutuksen opettajaksi kouluttautuminen vie 15-20 vuotta. Koulutuksissa vierailee opettamassa useita kouluttajia.