Feldenkrais® -menetelmä, mitä se on?

Feldenkrais® -menetelmä on kokonaisvaltainen kehollinen oppimismenetelmä, jonka avulla voi syventää tietoisuutta, lisätä kehontuntemusta ja kehonhallintaa. Pääasiallinen väline Feldenkrais® -menetelmässä on liike, jonka tarkkaileminen edellyttää myös aistimisen, tuntemisen ja ajattelun läsnäoloa. Liikkeen laadun parantuessa suorituskyky paranee ja elämä helpottuu.

Kuva: Kirsi Mikola 


Feldenkrais®  -menetelmä on Moshe Feldenkraisin kehittämä somaattinen eli kehollinen oppimismenetelmä. Hän kehitti menetelmää 1940-luvulta kuolemaansa asti. Feldenkrais® -menetelmä on kokonaisvaltainen menetelmä, jonka avulla ihminen lisää tietoisuuttaan, syventää kehontuntemustaan ja lisää kehonsa hallintaa miellyttävien ja yksinkertaisten, joskin epätavanomaisten, liikkeiden avulla. Tällaista oppimista on myös nimitetty orgaaniseksi oppimiseksi ja verrattu siihen, miten pieni lapsi oppii esimerkiksi kävelemään: kokeilemaan terveen uteliaasti erilaisia mahdollisuuksia nostaa päätään tai takamustaan, siirtää painoaan puolelta toiselle ja niin edelleen.

Feldenkrais®  -menetelmän avulla voimme tutkia omia perustoimintojamme uudelleen tarkkailemalla niitä tietoisesti. Havaintokykymme terävoityy, kun tarkastelemme rennon keskittyneesti oman kehomme liikkeitä ja niihin liittyviä aistimuksia, tuntemuksia ja ajatuksia. Feldenkrais® -menetelmässä oppilasta ohjataan havaitsemaan yhä pienempiä eroja niin liikkeen suorittamisessa kuin tuntemuksessakin. 

Kehon osien yhteyttä ja yhteistoimintaa tarkkaillessaan henkilö kokee oivalluksia tämän tästä ja alkaa omaksua järkevämpää, ekonomisempaa kehonkäyttötapaa kuin ennen. Tavanomaisia seurauksia ovat: 

  • nivelten liikkuvuuden lisääntyminen
  • koordinaation ja tasapainon paraneminen
  • ryhdin ja asentotottumusten kohentuminen
  • rentoutuminen ja hengityksen helpottuminen
  • urheilusuoritusten paraneminen
  • tuki-ja liikuntaelinperäisten kipujen väheneminen
  • elämän laadun paraneminen 

Halutessasi voit lukea Lawrence Wm. Goldfarbin, CFT, Ph.D., artikkelin Feldenkrais-menetelmästä 

Felden - WHAT? Linkki alkuperäiseen artikkeliin 

Felden - WHAT? Linkki suomennettuun artikkeliin