Tilaa

Feldenkrais-klassikko suomeksi
Tietoisuutta liikkeen kautta -kirjan tilausohjeet

Feldenkrais-menetelmän klassikkoteos Tietoisuutta liikkeen avulla on ilmestynyt Teatterikorkeakoulun julkaisusarjassa. Se on Feldenkrais-menetelmän kehittäjän Moshe Feldenkraisin (1904–84) ensimmäinen suo­mennettu teos. Siinä Feldenkrais avaa kehollisen oppimismenetelmänsä perusteita, joten alun perin hepreaksi 1967 ilmestynyt teos toimii johdantona Feldenkrais-menetelmään.

Feldenkrais-menetelmä on kokonaisvaltainen kehollinen oppimismenetelmä, jonka pyrkimyksenä on auttaa ihmistä laajentamaan tietoisuutta itsestään ja ympäröivästä maailmasta, kehittämään mielikuvitusta, lisäämään liikkuvuutta ja kohentamaan elämänlaatua. Pääasiallinen väline tähän on liike, jonka tarkkaileminen edellyttää myös aistimisen, tuntemisen ja ajattelun läsnäoloa. Feldenkrais-menetelmässä on kaksi työskentelyta­paa, ohjaajan kosketukseen perustuva yksilöohjaus ja sanallisiin ohjeisiin perustuva ryhmäohjaus.

Tietoisuutta liikkeen avulla -teoksen ensimmäisessä osassa Feldenkrais avaa ajatteluaan ihmisen toiminnasta, aivoista ja käyttäytymisen säätelystä. Toinen osa keskittyy käytännön oppitunteihin.

Moshe Feldenkrais: Tietoisuutta liikkeen avulla, Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 45, 2015.
ISBN (painettu): 978-952-6670-53-9
ISBN (verkkojulkaisu): 978-952-6670-54-6
ISSN (painettu): 0788-3385
ISSN (verkkojulkaisu): 2242-6507
Julkaisija: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Arvostelukappaleet: Teatterikorkeakoulun kirjasto, teak.kirjasto(a)uniarts.fi, puh. 0400 792 096

Hinta 22 ja 16 € (alennettu hinta: kirjakaupat, taideyliopistolaiset, alumnit). Teosta myydään Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kirjastossa (Haapaniemenkatu 6), ja sitä voi tilata sähköpostitse osoitteesta teak.kirjasto(a)uniarts.fi. Toimituskulut 10 € / tilaus.