Kategoriat
Yleinen

2018 – Kansallisen Feldenkrais-päivän julkilausuma

SUOMEN FELDENKRAISYHDISTYS RY, Raisa Vennamo
KANSALLISEN FELDENKRAIS-PÄIVÄN JULKILAUSUMA 2018

Vietämme Suomessa toukokuun kuudentena päivänä kansallista Feldenkrais-päivää Feldenkrais®-menetelmän kehittäjän tohtori Moshe Feldenkraisin syntymäpäivänä.

Insinööri, fyysikko ja kamppailulajien mestari Moshe Feldenkaisia (1904-1984) pidetään yhtenä somatiikan alan perustajista ja johtohahmoista. Hän kehitti nimeäään kantavaa kehollista oppimismenetelmäänsä 1940-luvulta lähtien kuolemaansa saakka. Menetelmä kehittyy ja elää harjoittajiensa myötä edelleen. Suomessa on kasvava joukko Feldenkraisin harrastajia ja käyttäjiä, ja Feldenkrais-menetelmän ammattilaisia heitä ohjaamassa.

Feldenkrais kirjoittaa artikkelissaan Mieli ja ruumis seuraavasti:

”Tiedostamisen avulla syntyvä itsetuntemus on uudelleen oppimisen päämäärä. Syvin näkemykseni on, että yhtä lailla kuin anatominen tietämys on auttanut meitä saavuttamaan tarkempaa tietoa ruumiin toiminnasta ja neuroanatomia auttanut ymmärtämään joitain psyyken toimintoja, niin ymmärrys tietoisuuden somaattisista puolista antaa meille mahdollisuuden tunnistaa itsemme syvemmin.” 

Feldenkrais-ohjaaja, tanssitaiteilija Raisa Vennamo, vuoden 2018 julkilausuman kirjoittaja, haluaa nostaa esille itsetuntemuksen tärkeyden, ja sen, että itsetuntemus ja uuden oppiminen ovat keskiössä tavoitellessamme inhimillistä elämää ja yhteiskuntaa. Ihmisenä kasvaminen on elämän meille asettama perustehtävä. On tärkeää itsemme, yhtä lailla kuin koko maapallomme hyvinvoinnin ja selviytymisen näkökulmasta, että aistimme ovat hereillä, havainnoimme tarkasti itseämme, motiivejamme ja ympäristöämme. Tämä rakentaa itsetuntoa, herättää toimintaan ja auttaa meitä kantamaan vastuuta sekä omista valinnoistamme että toisistamme. Feldenkraisin harjoittaminen voi olla arvokkaana tukena näissä ihmisenä kasvamisen ja oppimisen prosesseissa. Moshe Feldenkraisin sanoin: Kun tulemme tietoisiksi siitä, mitä tosiasiassa teemme, emmekä ainoastaan sano tai ajattele tekevämme,  edistymisen tie on meille kaikille avoin kuljettavaksi.

Ja  tässä muutama menetelmää harrastavan miete koskien itsetuntoa:

”Feldenkrais on muuttanut itsetunnon käsitettäni niin paljon, että kysymys on väistynyt. Itsetunto merkitsee minulle nyt itseni kehollista kokemista ja tuntemista eikä sitä, miten vahvaksi tai heikoksi miellän itseni osaajana tai ihmisenä. Feldenkrais-työskentelyn myötä olen kuin sivutuotteena saanut kehollisen itsetunnon tuomaa varmuutta, joka heijastuu myös ajatteluun ja suhteeseen muuhun maailmaan.”

”Mikään ei ole elämässä niin tärkeää kuin ymmärtää kuka minä olen. Opin siitä Feldenkraisin avulla paljon !”

”Jatkuva rakennemuutos syö ihmisen persoonan. Kiitos, että autat minua löytämään itseäni. Nyt loppuu muiden laulujen laulelu.”

Lausuman lainaukset ovat Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun julkaisusarjassa keväällä 2018  ilmestyvästä teoksesta  Ihminen liikkeessä – kirjoituksia Feldenkrais-menetelmän käytöstä.

Hyvää Feldenkrais-päivää ja antoisia oppimisprosesseja Feldenkrais-menetelmän parissa vuonna 2018 !

Helsingissä, 13.4.2018
Raisa Vennamo
Feldenkrais-ohjaaja, tanssitaiteilija