Ryhmätunnit

’Harmoniset, tehokkaat liikkeet ehkäisevät kulumista. Tärkeämpää…kuitenkin, on mitä se tekee kuvallemme itsestämme ja suhteellemme maailmaan ympärillämme.’

Moshe Feldenkrais
istuva_feldenFeldenkrais-ryhmätunti on nimeltään ’Tietoisuutta liikkeen kautta’ . Tunnilla työskennellään mukavat, rennot vaatteet päällä omaan tahtiin ohjaajan ohjatessa sanallisesti liikesarjoja. Tunnin teeman mukaan tehdään hienovaraisia liikevariaatioita, ja havainnoidaan omaa tekemistä. Opit käyttämään tietoisuuttasi apuna vapautuaksesi turhista jännityksistä ja luodaksesi uusia ja kevyempiä liikkumisen tapoja. Työskennellen rauhallisesti ja omien tuntemuksiesi ohjaamana opit liikkumaan ja toimimaan kevyemmin, ehyemmin, ja myös tehokkaammin.

Feldenkrais-tunnit eivät vaadi erityisosaamista ja sopivat kaiken ikäisille.

FELDENKRAIS-TUNNEISTA TARKEMMIN

Feldenkrais-menetelmä on kokemuksellista oppimista, joten tunnilla työskentely on oppimisen keskiössä.
Jokaisella tunnilla on jokin toiminnallinen teema, selvä aihe, joka voi olla esimerkiksi ylösnousu lattialta, kääntyminen, hengitys, tai oman kysymyksesi pohjalta löytynyt toiminta. Feldenkrais-tunti tutkii tähän toimintaan sisältyviä suhteita, eri kehonosien välisiä suhteita, liikekoordinaation ajallisia suhteita, voimankäytön suhteita.

Tietoisuutta liikkeen kauttaTunneilla opittu ja havaittu siirtyy minäkuvaasi ja arjen toimintaan, ja voit huomata olevasi pitempi kuin kuvittelit, kääntyväsi työpöydän ääressä sujuvammin ja näkeväsi ympärillesi avarammin, tai opit tuntemaan kuinka kurkottaessasi kätesi liike saa tukea lantiosta tai kuinka nilkan liikkuvuus heijastuu niskan tuntemuksiin.

Tunnin tarkoituksena on mahdollistaa oppiminen omasta itsestä ja uusien valintojen löytyminen entisten rinnalle, ei niinkään työskennellä kohti tiettyä ennalta määriteltyä päämäärää tai ratkaisua. ohjaaja vie tuntia eteenpäin toiminnallisen teeman puitteissa yhteistyössä oppilaansa kanssa, oppilaasta tekemiensä havaintojen pohjalta. Oppimisen tietä vaelletaan yhdessä.

Moshe Feldenkraisin liikeoppimisen ideat pohjaavat ihmisen rakenteeseen ja toimintamekanismeihin, ja näin Feldenkrais-tunti tarjoaa mahdollisuuden sensomotoriseen uudelleenoppimiseen. Tunnin jälkeen sinulla on enemmän vaihtoehtoja, liikkuminen on usein kevyempää ja sujuvampaa, hengitys on helpompaa, olo tuntuu eheytyneeltä.

KAKSI TYÖSKENTELYMETODIA, ryhmä- ja yksilöohjaus :

Ryhmätunti on nimeltään: ’Tietoisuutta liikkeen kautta’ (orig. Awareness through movement, ATM)

Ryhmätunnilla ohjaaja ohjaa liikesarjoja sanallisesti, kysymyksin ja ehdotuksin, oppilas havainnoi ja oppii itseohjautuvasti omista lähtökohdistaan käsin. Työskentelyn prosessi on kokeilla, vertailla ja varioida. Liikkeitä toistetaan useita kertoja rauhallisella tempolla turhaa yritystä ja ponnistelua vähentäen. Näin opit aistimaan hienovaraisemmin, tunnistamaan liikkeesi laadun, luottamaan kokemukseesi ja omaan havaintoosi. Feldenkrais-työskentely vahvistaa itsetuntoa.

Erilaisia toiminnallisia tuntiteemoja on satoja, Moshe Feldenkrais sovelsi metodiikkaansa mitä erilaisimpiin liikkeisiin. Hän ammensi inspiraatiota opetukseensa muun muassa vauvaliikkeistä, kehityksellisestä liikkeestä ja judo- ja kamppailulajiliikkeistä. Liikkeet tehdään hitaasti ja kevyesti jokaisen omasta tuntemuksesta käsin, ja usein työskentely tapahtuu lattialla.

Harjoitteet eivät ole voimistelua tai pelkkää koordinaatioharjoittelua, vaan itsehavainnoinnin avulla luodaan tietoisuutta, totunnainen omakuva saa haasteen. Löytyykö uusia tapoja toimia, ajatella, tuntea ja aistia.

Yksilöohjaus: ’Toiminnallinen eheyttäminen’
Anne Slåenin kokemuksia Feldenkrais-menetelmän ryhmä- ja yksilötunneista voit lukea Plaza.fi/ellit -sivustolla julkaistusta artikkelista Feldenkrais -lempeä tie liikkeeseen