Kategoriat
Yleinen

2018 – ”Ihminen liikkeessä – kirjoituksia Feldenkrais-menetelmän käytöstä” -kirja on julkaistu 15.5.2018

Tuore julkaisu Feldenkrais-menetelmän käytöstä on puheenvuoro itsetuntemuksesta, kehollisuudesta ja uuden oppimisesta

Tanssitaiteilijat Raisa Vennamo ja Maija Karhunen ovat toimittaneet teoksen Ihminen liikkeessä – kirjoituksia Feldenkrais-menetelmän käytöstä, joka tarttuu somaattisen oppimisen käytännön harjoittamiseen ja moninaisiin kehollisen oppimisen kokemuksiin. Teos on osa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun julkaisusarjaa.

Moshe Feldenkraisia (1904-1984) pidetään yhtenä somatiikan alan perustajista ja johtohahmoista. Hän kehitti menetelmäänsä 1940-luvulta lähtien kuolemaansa saakka. Menetelmä elää ja kehittyy harjoittajiensa kautta edelleen.

”Syvin näkemykseni on, että yhtä lailla kuin anatominen tietämys on auttanut meitä saavuttamaan tarkempaa tietoa ruumiin toiminnasta ja neuroanatomia auttanut ymmärtämään joitain psyyken toimintoja, niin ymmärrys tietoisuuden somaattisista puolista antaa meille mahdollisuuden tunnistaa itsemme syvemmin”, on Feldenkrais aikoinaan todennut.

– Feldenkrais-työskentely perustuu paljolti sanattomaan kommunikaatioon ja oppimiseen, eikä tekeminen useinkaan näyttäydy laajemmin maailmalle. Koin tärkeäksi saada dokumentoiduksi kirjalliseen muotoon jotain tästä sanattomasta tiedosta ja kokemuksesta, ja näin tuoda Feldenkrais-työskentely osaksi keskustelua kehollisuudesta ja kehollisesta oppimisesta, kertoo Feldenkrais-ohjaajaksi kouluttautunut Raisa Vennamo.

Teos dokumentoi somaattisen työskentelyn sisältöä, tapahtumia ja mielekkyyksiä harjoittajilleen. Feldenkrais-menetelmää käsitellään runsaan ja monipuolisen kirjoittajajoukon artikkeleissa niin tuntikokemuksina kuin myös Feldenkrais-ohjaajan, taiteilijan työn, terapian ja taideopetuksen näkökulmista. Kirjoittajat ovat Moshe Feldenkrais, Elizabeth Beringer, Raisa Vennamo, Mammu Rankanen, Tero Hytönen, Rafael Wardi, Maija Karhinen-Ilo, Harriet Sevelius, Piia Surakka, Päivi Nikula-Väisänen, Satu Haapanen, Liisa Leppänen-Perko, Maija Karhunen ja Moti Nativ

Teos tarjoaa uusia ulottuvuuksia itsetuntemuksen, kehollisuuden ja uuden oppimisen merkityksiin, kun pyrimme inhimilliseen elämään ja yhteiskuntaan.

Ihminen liikkeessä – kirjoituksia Feldenkrais-menetelmän käytöstä on saatavilla Unigrafian verkkokaupasta: https://shop.unigrafia.fi/publisher/taideyliopisto/
Kirjaa myydään myös Teatterikorkeakoulun kirjastosta, kirjaston aukioloaikoina , hinta on 19 euroa.

Ihminen liikkeessä – kirjoituksia Feldenkrais-menetelmän käytöstä open access -verkkojulkaisuna, siis ilmainen pysyvä linkki ja kaikkien luettavissa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/234744